chris hartmann - mindfulnessinstruktør og fysioterapeut - tlf: 28 47 15 93 - mail: ch@chrishartmann.dk

MINDFULNESS
din vej til fuld opmærksomhed
Gevinster ved mindfulnesstræning

- mental ro og balance

- mere nærvær

- forebyggelse af stress

- øget koncentrationsevne

- større psykisk robusthed

- mindre reaktivitet

- skærpet opmærksomhed på egne tankeprocesser

- udnyttelse af en større del af din hjernekapacitet

Personligt
Mindfulness er en kraftfuld tilgang
til livet, til de glæder og udfordringer du møder.

I samværet med din familie oplever du nogen gange at du
er i gang med at planlægge noget du skal i morgen?
Træning af mindfulness giver dig muligheden for at blive
opmærksom på dette, for bevidst at vælge
nærværet med din familie.

På jobbet
At kunne være tilstede i nuet - at
være mindful - kan hjælpe dig i
situationer på dit arbejde -

det kunne være hvor

du skal lave en større præsentation,
du er i en konfliktsituation.
du er ansvarlig for en proces.

Ved at være nærværende og
tilstede kommer løsninger ofte af sig
selv.