Hvad er mindfulness?

Opmærksomhed på tankemønstre
Vedholdende træning i mindfulness gør det lettere at mærke signaler på bl.a. stress. Man bliver mindre reaktiv og bedre til at være
tilstede i nuet. Mindfulnesstræning skaber fleksibilitet i tænkningen og øger mulighederne for at styre opmærksomheden.

Mindfulnesstræning udvikler en skærpet opmærksomhed på egne tankeprocesser. Tanker betragtes som det de er – netop tanker og
ikke en afspejling af virkeligheden. Man lærer sig selv og sine tankemønstre at kende. Denne form for opmærksomhed gør det muligt
at udvikle en bevidsthed, klarhed og accept af den virkelighed der er i det aktuelle øjeblik. Har man ikke opmærksomheden med sig i
det aktuelle øjeblik, bliver man let styret af automatiske tanker, man kommer til at identificere sig med tankerne, vurdere sig selv.

Sansning af kropslige fornemmelser
Når opmærksomheden via øvelserne fæstnes på krop og åndedræt kommer løsninger ofte af sig selv. Man udnytter en langt større del
af sin hjernekapacitet end den der normalt er umiddelbar bevidst. Når man øver sig i at betragte sine tanker uden at handle på dem,
får man ofte et bedre grundlag for at tage beslutninger, idet man ikke handler på den 1. tanke. Når man trænes i at være opmærksom
og give slip på tilbøjeligheden til at bedømme og evaluere, kan man give slip på at være fastlåst af ubevidste automatiske tanker.

Hvad kommer mindfulness af?
Mindfulness er ikke en ny moderne opfindelse – tværtimod er det en gammel praksis rodfæstet i buddhistiske traditioner. Det ligger
tæt op ad den indiske meditationsform Vipassana, som betyder at ”se virkeligheden som den er.”

Mindfulness defineres som evnen til at være opmærksom, på en bevidst og ikke-dømmende måde, i det aktuelle øjeblik. (Kabat Zinn,
1990).

Metoden er videreudviklet i USA i 70’erne med henblik på at reducere stress. Det er videnskabeligt dokumenteret, at metoden har god
effekt i forhold til stress.

chris hartmann - mindfulnessinstruktør og fysioterapeut - tlf: 28 47 15 93 - mail: ch@chrishartmann.dk

MINDFULNESS
din vej til fuld opmærksomhed